FRÅGOR OCH SVAR - VILLKOR - PERSONDATAPOLICY ( GDPR )

1. Hur funkar tjänsten Hundvakt.info ?

Hundvakt.info finns till för dig som behöver en hundvakt i Borås.

Jag erbjuder hundrastning, akut hundvakt och inackordering.

Det går till så att du bokar en tid med diplomerad hundvakten Jouni Wingstrand.

Sedan om du, hunden och hundvakten kommer bra överens, så skriver vi ett kontrakt

och nyckelkvittens om du vill att jag hämtar och rastar din hund hemma hos dig.

När du har ett  kontrakt med hundvakt.info, kan du själv välja hur ofta

och när du vill att hundvakten ska rasta din hund.

Ingen bidningstid eller uppsägning. Du betalar bara när jag har rastat din hund.

RASTAR HUNDAR ENDAST I BORÅS - VISION: BORÅS BÄSTA HUNDVAKT SERVICE

2. Vad kostar det att anlita en hundvakt ? Klicka här för prislista

Företaget JOUNI WINGSTRAND som äger varumärket Hundvakt.info

Godkänd F-skatt, momsregisterad och är ansvarsförsäkrad.

3. Hur och när betalar man?

Att göra en ansökan om hundrastning / inackordering att du behöver hundvakt är kostnadsfritt.

Sedan när du har fått hjälp av hundvakten Jouni Wingstrand, skickar Hundvakt.info en e-post

faktura för betalning av att rastning av din hund.

Fakturan ska betalas inom 10 dagar.

Hundvakten går ut med din hund under en månad och sedan den 1:e månaden efter får

du en e-post faktura som betalas inom 10 dagar

De flesta av våran kunder betalar samma dag som de får fakturan.

Betalningen sker via företagets swish eller till bankgiro.

De flesta av våran nöja kunder betalar fakturan samma dag som de får fakturan via swish.

Vid inackordering får du fakturan så snart uppdraget är slutförd, men om önskas kan fakturan komma tidigare.

4. Kan jag få en praktik plats eller bli anställd hos Hundvakt.info ?  Vi erbjuder ingen anställning eller praktikplats.

5. Vid försenad betalning av fakturan från Hundvakt.info

Vänligen betala fakturan i tid. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vid försenad betalning kommer en påminnelse faktura

skickas efter 20 dagar sedan skickas en ny påminnelse efter 10 dagar

och därefter går ärende till inkassobolaget Capitum AB.

Påminnelseavgift är 50 kr och Dröjsmålsränta är 12 procent.

6. Publicering av foto och film på sociala medier av din hund

Genom att använda Hundvakt.info godkänner du att hundvakten fotar och filmar din hund för att publicera

på internet och andra medier utan anspråk på ersättning.

Samt att vi äger rättigheterna att göra produkter och tjänster av foto och film på din hund

för försäljning samt marknadsföring.

utan att du har någon anspråk på ersättning.

Våran kunder uppskattar att se foto och filmer på sina hundar.

Om du anlitar diplomerad hundvakten Jouni Wingstrand

ingår fotografering i priset utan extra kostnad.

7. Policy för personuppgiftshantering ( GDPR )

 Syftet med denna policy är att säkerställa att Hundvakt.info med företaget Jouni Wingstrand

hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Tillämpning och revidering

Företaget grundare Jouni Wingstrand ansvarar för att behandlingen

av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Jouni Wingstrand minst en gång per år

och uppdateras vid behov.

Jouni Wingstrand är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering

av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för alla som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar ägaren av företaget Jouni Wingstrand har det övergripande

ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt

kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

Laglighet

Ändamålsbegränsning

Uppgiftsminimering

Korrekthet

Lagringsminimering

Integritet och konfidentialitet

Personuppgifterna används för att kunna ge bästa service till våran kunder för att hålla koll på tider för hundrastning

och underlag för fakturering för våran tjänster.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling

av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

FÖRETAGET JOUNI WINGSTRAND MED VARUMÄRKET HUNDVAKT.info PERSONDATAPOLICY

Företaget Jouni Wingstrand (härefter ”vi, ”oss, eller ”vår”) behandlar dina personuppgifter,

enligt denna persondatapolicy (härefter kallat Persondatapolicy).

I detta dokument informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss,

samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.

Personliga Upplysningar

Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal.

De insamlade personliga upplysningar inkluderar vanligtvis:

Kontaktinformation; förnamn, efternamn, personnummer, adress,

e-mail och telefonnummer, tider för rastning och inackordering av din hund samt info om din hund,

som hundens namn, ras och ålder och hälsotillstånd och annat

som är nödvändigt för att vi behöver veta för att ge bästa service.

Fotografering av din hund och filmer är en del av vår kvalitetssäkring.

Användning av sina personliga upplysningar

Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal

som vi har ingått med dig för att ta hand om din hund på bästa sätt.

Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig och din hund

som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla Syftet.

Lagring av dina personliga upplysningar

Dina personliga upplysningar lagras hos en extern leverantör utvald av oss.

Företaget heter Bokio som är ett bokföringsprogram och kommer härefter att refereras till som ”Databehandlaren”.

Upplysningarna lagras på en server inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför dataskyddsförordningen.

Vi ansvarar för att dina personliga upplysningar ligger hos Databehandlaren.

Tillsammans med Databehandlaren ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga

och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina personliga upplysningar

inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt.

Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen

på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.

Delning

Vi kan dela dina personliga upplysningar om dig och din hund om det är nödvändigt

för att vi ska kunna hålla vårt avtal med dig vid veterinär besök.

 Utöver detta kan vi dela dina personliga upplysningar om vi behöver lämna

eller dela upplysningar om dig med statliga institutioner.

Radering av personliga upplysningar

Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det uppfyller Syftet, eller krävs enligt lag.

Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre.

Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden

är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig.

Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar,

ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Ansvarig för data

Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

Företaget Jouni Wingstrand

Org.nummer 741202-5517

Klintegatan 19

506 40 Borås

8. Friskrivningsklausul

Trots att uppgifterna på den här webbplatsen sammanställs med stor omsorg av Hundvakt.info

kan dess riktighet inte fullständigt garanteras.

9. Inget ansvar

Allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av åtkomst till och användning av

denna webbplats avvisas uttryckligen av Hundvakt.info.

Inga garantier ges för felfri och oavbruten funktion av denna webbplats.

Trots att Hundvakt.info gör sitt yttersta för att hålla innehållet aktuellt och fullständigt,

kan inga garantier ges för riktigheten, fullständighet eller aktualitet av informationen som

publiceras på denna webbplats eller till vem som har tillträde till webbplatsen.

Hundvakt.info tar inget ansvar i detta avseende.

10. NÖJD KUND GARANTI

Vi vill endast ha nöjda kunder därför erbjuder vi helt nöjd eller pengarna tillbaka garanti.

Gäller endast på första fakturan.

Om du trots allt inte är nöjd med hundvakten så får du pengarna tillbaka på första veckan för rastning av din hund.

11. Ändring av villkor för tjänsten Hundvakt.info

Hundvakt.info har rätt att ändra villkoren i tjänsten om det skulle behövas. Därför är det viktigt att du som användare av håller dig uppdaterad genom att besöka den här hemsidan och läsa villkoren.

Ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Genom att använda våran hemsida och våran tjänster godkänner du våran villkor och persondatapolicy ( GDPR )

© Copyright Hundvakt.info - Företaget Jouni Wingstrand