Hundvakt.info

Vår vision: BORÅS BÄSTA HUNDVAKT SERVICE - För att livet blir bekvämare, hunden blir gladare, familjen nöjdare - och vardagen lite lättare för dig och din hund. Hundvakt.info finns till för dig och din hund.

Skatteregler

Informationen nedan är enbart avsedd som en vägledande beskrivning av de skatteregler som gäller och är hämtad från Skatteverkets hemsida.

Hundvakt.info tar INTE något ansvar för informationens riktighet eller om reglerna ändrats.

För aktuell information besök Skatteverkets hemsida på länk nedan eller ring Skatteverkets självbetjäning 020-567000:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/anlitaenprivatperson.4.d1afd3103d689ac2a80002439.html

Skatteregler när du anlitar en privatperson:

När du betalar Mindre än 1000kr: Om du betalar ut högst 999kr under ett år till en och samma person behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Du ska då inte lämna någon förenklad skattedeklaration. Mottagaren skall själv deklarera beloppet i sin självdeklaration.

Från 1000kr till 9999kr: Betalar du ut mer än 999 men mindre än 10 000 kronor till en privatperson är grundregeln att den du anlitar själv ska betala sin skatt och sina avgifter (egenavgifter) och du ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Däremot ska du lämna en kontrolluppgift på beloppet. Tillsammans med kontrolluppgiften ska du också lämna ett sammandrag av kontrolluppgiften. Den som får ersättningen ska deklarera beloppet i sin årliga inkomstdeklaration.

10 000kr eller mer: Om du under ett år betalar ut 10 000 kronor eller mer till en privatperson som har A-skatt måste du alltid göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Då kan du använda en förenklad arbetsgivardeklaration.

Du kan använda Skatteverkets förenklade blankett för privata tjänster (http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/ broschyr/info/448.4.39f16f103821c58f680007845.html) (http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/ broschyr/info/448.4.39f16f103821c58f680007845.html)

Skatteregler när du som privatperson erbjuder tjänster: Följande regler gäller för dig som tjänar pengar som privatperson:

Om du tjänar mindre än 18 700 kr omfattas dina inkomster av ett generellt avdrag och är därmed inte skattepliktiga. Skatteverket rekommenderar ändå att du deklarerar detta.

Om du tjänar mer än 18 700 kr ska du betala skatt enligt din kommunala skattetaxa och eventuellt även statlig skatt samt egenavgifter.

Skatteregler när du som företag anlitar en privatperson:

Ni kan även som företag anlita en privatperson att utföra uppdrag/ärenden åt er. Om du som företag anlitar en privatperson ska utbetalningen redovisas som lön. Du kommer då behöva ta personnummer av agenten som utför uppdraget och kommer behöva betala arbetsgivaravgift på det arbete som utförs. För mer detaljer kring detta, kontakta Skatteverket.

Hundvakt.info anställer INGEN för att vara hundvakt. Vi förmedlar bara kontakt mellan hundägaren och hundvakten. Hundvakt.info är en tjänst för att hjälpa hundägaren och hundvakten att komma i kontakt med varandra.

Förmedlingsavgiften 195 kr för medlemmar och 295 kr för icke medlemmar är betalning för att använda sig av tjänsten och går till marknadsföring och att utveckla tjänsten för att säkerställa en hög kvalité.

Men det pris som hundägaren betalar för att utföra själva uppdraget är en överenskommelse mellan hundägaren och hundvakten.