Hundvakt.info

Vår vision: BORÅS BÄSTA HUNDVAKT SERVICE - För att livet blir bekvämare, hunden blir gladare, familjen nöjdare - och vardagen lite lättare för dig och din hund. Hundvakt.info finns till för dig och din hund.

Tysk schäferhund

Tysk schäferhund, i dagligt tal schäfer, är en hundras från Tyskland. Schäferhund är tyska för herdehund och rasen ingår i vallhundsgruppen men är vanligast som brukshund och sällskapshund. Vid årsskiftet 2011/2012 bytte schäfern officiellt namn till tysk schäferhund.

I en undersökning 2012/2013 utnämndes schäfern till världens näst populäraste hundras.

Det föds cirka 50 000-60 000 schäfervalpar varje år i hemlandet Tyskland.

Egenskaper En schäferhund porträtt

Ur standarden sägs: "En schäfer skall ha ett jämnt humör och ha goda nerver, vara självsäker och frimodig och fullständigt godlynt (utom i retningsläge) och därtill skall den vara uppmärksam och följsam. Den måste besitta mod, kamplust och hårdhet för att vara lämplig som sällskaps-, vakt-, skydds-, tjänste– och vallhund".

Olika schäferlinjer kan skilja sig väldigt mycket åt vad gäller exteriöra och mentala egenskaper (samt, som nämns nedan, hälsan). Något som den blivande schäferägaren bör sätta sig in i noggrant före köpet.

Bruksvarianten utgör en liten minoritet av rasens totala antal, men är ändå vanligare som polishund, väktarhund samt i elitbrukstävlingar, internationella prövningsordningen (IPO). Schäfer har i många år varit den ras som haft flest individer med på SM i bruksprov, och då är det nästan enbart bruksvarianten man ser. Det råder alltså knappast några tvivel om att bruksvarianten generellt har bättre arbetsegenskaper än exteriörvarianten, vilket också syns om man tittar på statistik över mentalbeskrivningar. Det är dock en missuppfattning att exteriörvarianten skulle vara omöjlig att använda till något annat än utställning och sällskap. Det är trots allt många polis- och tjänstehundar som är av denna variant, och jämfört med de flesta andra bruksraser har exteriörschäfern en bra mentalitet om man ser till MH samt en stor andel hundar som kommer ut på bruksprov.

För att få championat eller certifikat på utställning måste en schäfer ha meriter från antingen bruksprov eller draghundsprov eller inneha tjänstehundscertifikat.

Utseende

Utställningsidealet för schäfer har under åren gått mot större hundar, med tjockare päls, mer vinklade bakben och en mer sluttande rygg. Detta har lett till att rasen över i stort sett hela världen delats i två varianter, en exteriörvariant och en bruksvariant. Generellt sett är bruksvarianten lite mindre och smidigare, mer rakryggad, mindre vinklad, med kortare päls, samt förekommer i alla rasens godkända färger, medan exteriörvarianten nästan alltid är rödbrun med svart sadel.

Källa: sv.wikipedia.org